Data Never Lies?

โลกทุกวันนี้มีข้อมูลเกิดใหม่วันละ 2.5 quintillion bytes ทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหา signal จริงๆยากมากขึ้น ยังมีปัญหา overfitting อีก แล้วเราจะรับมือกับปัญหาเหล่านี้ได้ยังไง?

Math and Savings

Compound interest คือสิ่งมหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลก เริ่มเก็บเงินแค่เดือนละ 1000 บาทตอนอายุ 20 ปี วางแผนการออมดีๆจะมีเงินเก็บมากกว่า 10 ล้านบาทตอนเกษียณสบายๆ