แหล่งรวมความรู้ฟรีด้าน Data Science

หนังสือสอน Data Science ที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลด pdf ได้ฟรี (copyright) – อัพเดทล่าสุด 25/04/19

R

Highly Recommend for Beginners

R

Intro to R Programming

R

Writing Good Code

R

Popular Text Mining Book

R

Data Visualization I

R

Data Visualization II

R

Learn to Forecast

R

Advanced Concepts

R

Learn to Write Report

R

Another Popular R Book

R

Learn Regression Models

R

Learn Statistical Inference

R

Modern Statistical Analysis

ML

A Great Book From Andrew Ng

Deep Learning

A Popular Text Book on DL

ML

How to Build ML

Shell

Learn Basic Command Line

Python

Learn Python for DS

Statistics

Intro to Statistics

Statistics

Learn Bayesian Statistics